SOODUS PAKKUMINE:

Rajatiste soojakadude hindamine.

Ülevaatus elanike kaebuste põhjal.

Hoonete varjatud defektide avastamine

 

Hoone infrapuna-panoraamkujutis. Selgesti on näha ülemiste korruste ülekuumenemine.

Soojuse jaotuse normaliseerimine kindlustab soojusenergia 20 %-se kokkuhoiu.

Infrapunakujutise pealepanek seinavuugi tavalisele kujutisele eesmärgiga defekt paremini lokaliseerida.

Joon. 3. Sokli raudbetoonplaat, mis on paigaldatud vahtbetoon- soojuskaitse asemele

Katuse sisepinna ülevaatus

Päevasel ajal läbi viidud termovisioonuuringu tulemusel selgus, et katuse keskosa on niiskusest küllastunud ning vajab viivitamatut remonti.

Kontorihoone aknad

Kahekordse ja ühekordse klaasiga akende võrdlus.

Välise vinüülkattega paljukorteriline elumaja

Seina välise vinüülkattega kolmekorruselise kortermaja termogrammil on selgesti näha tugeva lekke trajektoor kolmandal korrusel paiknevast pesumasinast. Nimetatud leket on võimatu avastada välisel visuaalsel vaatlusel. Uuringut läbi viinud spetsialist kasutas firma „FLIR Systems" tarkvara „Image Builder" kolme eraldi termogrammi, mis automaatselt ühendati üheks kujutiseks.

Leke magamistoa laes

Termogrammil (vasakul) on selgesti näha laes asetsev leke (vaata ka parempoolset fotot). Peremehe oletuste kohaselt tuli lekke allikat otsida ülakorrusel asetsevast marmorplaatidega viimistletud vannitoast. Veevärgitoru juurde pääsemiseks tuli plaadid eemaldada ning seejärel uuesti tagasi panna. Nimetatud tööde hinnanguline maksumus moodustas 80 000 $! Edasise termovisioonuuringu käigus tehti kindlaks, et lekke allikaks oli ukseläve all asetsev ummistunud äravooluava.

Niiske sein pärast tulekahju

Vasakul asetseval termogrammil on näha 11 tundi tagasi toimunud tulekahju kustutamisest järelejäänud niiskus. Pöörake tähelepanu sellele, kuivõrd täpselt termovisioonkujutis võimaldab eristada niiskeid isolatsioonialasid, hoone konstruktsioonielemente ja põrandat nende madalama temperatuuri tõttu.

Elumaja

Elumaja termogramm

Balti Soojus Inspektor OÜ | Aiandi 13/2 Tallinn | tel. 5344 2220 | info@bsi.ee Laen